Algemene Voorwaarden

Bij het afsluiten van een abonnement of rittenkaart dient de cliënt op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de hieronder beschreven algemene voorwaarden, opgesteld 05-12-2014 te Hilvarenbeek.

Algemeen

 • Bfit013 is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van kleding, schoeisel of anderszins persoonlijke eigendommen meegebracht naar de trainingslocatie
 • De eigenaars cq. trainers van Bfit013 verklaren adequaat geschoold en opgeleid te zijn voor de aangeboden trainingen en trainingsvormen
 • Trainen is ten alle tijden op eigen risico
 • Trainers P. van Beurden en C. Hamers attesteren ofwel medisch geschoold te zijn ofwel te zijn geschoold in het toepassen van eerste hulp
 • Per persoon wordt zonder aankoopverplichting 1 (één) gratis proefles aangeboden in de categorieën WOD, Zumba en Spinning
 • De gratis proefles is niet inzetbaar voor Personal Training
 • De bedrijfsdirecteuren zijn gerechtigd om met opgave van reden de cliënt de toegang tot de trainingslocatie te weigeren
 • De bedrijfsdirecteuren zijn gerechtigd om met opgave van reden het abonnement of de rittenkaart van de cliënt stop te zetten of af te breken met teruggave van maximaal de helft van het aankoopbedrag
 • Betaling van abonnementsgeld en/of rittenkaart is de verantwoordelijkheid van de cliënt
 • Bij uitblijven van betaling wordt de cliënt deelname aan of aanwezigheid bij de (groeps)lessen ontzegd
 • Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van Bfit-eigendommen wordt de cliënt aansprakelijk gesteld
 • Aankoop van voedingssupplementen, dranken, Bfit-kleding of anderszins aangeboden producten wordt gedaan tegen vaste prijzen, is op eigen risico en kan aangeraden of afgeraden worden door de bedrijfsdirecteuren P. van Beurden, L. van Beurden-Smits en C. Hamers

Rittenkaart

 • De rittenkaart wordt aangeboden voor de som van EUR 45,00 en is in te wisselen voor 5 (vijf) groepstrainingen in de categorieën WOD, Zumba en Spinning
 • De rittenkaart mag ingezet worden voor verschillende groepslessen
 • De rittenkaart kan niet gebruikt worden voor Personal Training
 • Om te documenteren hoeveel ritten reeds zijn opgebruikt wordt gebruik gemaakt van de Personal Trainer App alsmede schriftelijke aanwezigheidsopname
 • Terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag is enkel mogelijk bij onoverkomelijke uitzonderingen en ten alle tijden de beslissing van en in overleg met de bedrijfsdirecteuren P. van Beurden, L. van Beurden-Smits en C. Hamers
 • Bij het voltooid hebben van 5 trainingen en daarmee het opgebruikt hebben van de rittenkaart is het de cliënt niet toegestaan om deel te nemen aan daarop volgende trainingen voordat opnieuw een rittenkaart of abonnement is afgesloten
 • De rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen

Abonnement

 • De cliënt kan kiezen uit 2 vormen van abonnement, te weten 1x/week en onbeperkt
 • Het abonnement wordt aangeboden voor de maandelijkse som van EUR 25,00 (1x/wk) of EUR 49,00 (onbeperkt) en is in te zetten voor groepstrainingen in de categorieën WOD, Zumba en Spinning
 • Het abonnement mag ingezet worden voor verschillende groepslessen, eeniedere les geldt voor 1 training en telt daarbij als de wekelijkse training binnen het 1x/wk-abonnement
 • Het is niet mogelijk bij het 1x/wk-abonnement om aan meerdere groepslessen deel te nemen binnen 1 week (te weten maandagochtend t/m zondagavond), geadviseerd wordt bij de wens om sporadisch een extra keer in de week te trainen, naast het 1x/wk-abonnement een 5-rittenkaart aan te schaffen
 • Abonnementsgeld wordt automatisch bancair afgeschreven bij het afsluiten van een abonnement via de Personal Trainer App
 • De looptijd van het abonnement is onbeperkt en kan op ieder gewenst moment opgezegd worden
 • Terugbetaling van (een deel van) het abonnementsgeld is enkel mogelijk bij onoverkomelijke uitzonderingen en ten alle tijden de beslissing van en in overleg met de bedrijfsdirecteuren P. van Beurden, L. van Beurden-Smits en C. Hamers
 • Na het beëindigen van het abonnement is het per onmiddellijke ingang de cliënt niet toegestaan om deel te nemen aan daarop volgende trainingen voordat opnieuw een rittenkaart of abonnement is afgesloten
 • Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen

Personal Training

 • Personal Training kan zowel per sessie afgenomen worden voor de som van EUR 40,00 per uur als in pakketvorm voor de som van EUR 450,00 per 12 sessies of EUR 850,00 per 24 sessies
 • Binnen de Personal Training-pakketten worden de 12 danwel 24 sessies gepland wanneer dit gewenst is voor de cliënt en dit past binnen de agenda van de trainers
 • De Personal Training-sessies zijn niet inzetbaar voor groepslessen en zijn niet overdraagbaar aan andere personen
 • Er wordt ten alle tijden getracht de Personal Training-sessies in te plannen bij de trainer van keuze, echter bij ziekte of moeilijkheden in het rooster is het mogelijk dat een of enkele sessies plaats zullen vinden bij een andere trainer, waarbij deze ervoor zorgt op de hoogte te zijn van de individuele doelen en trainingsvormen van de cliënt en een op de cliënt persoonlijk afgestemde sessie wordt gegeven
 • De cliënt is gerechtigd om als hij/zij dit wenst een of meerdere Personal Training-sessies in te plannen bij een andere trainer wanneer dit mogelijk en akkoord is voor beide trainers
 • Na het beëindigen van het Personal Training-abonnement is het per onmiddellijke ingang de cliënt niet toegestaan om volgende sessies te plannen voordat opnieuw een rittenkaart of groepsles-/Personal Training-abonnement is afgesloten
 • Terugbetaling van (een deel van) het abonnementsgeld is enkel mogelijk bij onoverkomelijke uitzonderingen en ten alle tijden de beslissing van en in overleg met de bedrijfsdirecteuren P. van Beurden, L. van Beurden-Smits en C. Hamers
 • De kosten voor het Personal Training-Abonnement worden automatisch bancair afgeschreven bij het afsluiten van het abonnement via de Personal Trainer App
 • Personal Training-sessies kunnen in overleg met de trainer zowel op de Bfit-trainingslocatie (te weten Tilburgseweg 4a te Hilvarenbeek) als bij de cliënt thuis of op een buitenlocatie plaatsvinden

 

Vrij trainen

 • Wanneer P. van Beurden en/of C. Hamers aanwezig is in de hal is het mogelijk om vrij te trainen in de hal
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van een onbeperkt abonnement wordt de cliënt niet beperkt in de omvang van het vrij trainen
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 1x/wk-abonnement kan de cliënt deze wekelijkse sessie inzetten voor 1,5u vrij trainen, echter heeft hiermee op dat moment zijn/haar wekelijkse sessie opgebruikt
 • Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een vorm van abonnement of rittenkaart, is het de cliënt niet toegestaan om vrij te trainen bij Bfit
 • Tijdens het vrij trainen mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige materialen en toestellen met uitzondering van de materialen of toestellen die gebruikt worden tijdens een groepsles of Personal Training-sessie die plaatsvindt binnen de tijd dat er vrij getraind wordt door de cliënt
 • De cliënt traint tijdens vrij trainen op eigen risico en zonder individueel toezicht van de trainer(s)
 • Wanneer door de trainer(s) getwijfeld wordt aan de capaciteiten of inschattingen van de cliënt is het hen gerechtigd met het oog op veiligheid de cliënt vrije training te weigeren of te laten stopzetten
 • Het is niet mogelijk vrij te trainen op een moment dat er geen trainer(s) aanwezig zijn in de hal
 • Momenten waarop het mogelijk is om vrij te trainen kunnen per week verschillen en worden door de trainer(s) uiterlijk een week vantevoren zichtbaar gemaakt in de agenda
 • Het wordt op prijs gesteld wanneer de cliënt vooraf bekendmaakt wanneer hij/zij vrij wenst te komen trainen, danwel mondeling danwel door zijn/haar naam in de agenda te schrijven, echter dit is niet verplicht

 

Voedingsbegeleiding en gewichtsconsulentie

 • Per persoon wordt 1 (een) gratis voedingsintake aangeboden, waarbij gekeken zal worden naar de beginsituatie, persoonlijke doelen, mogelijkheden en lichamelijke situatie van de cliënt
 • De cliënt heeft geen verplichting tot afname van voedingsbegeleidingssessies na de intake, doch heeft geen recht op maaltijdschema’s of anderszins producten voortkomend uit de intake wanneer niet gekozen wordt voor (betaalde) vervolgsessies
 • Voedingsbegeleidingsconsulten zijn na de gratis intake af te nemen voor de som van EUR 24,95 per sessie
 • Voedingsbegeleiding en/of gewichtsconsulentie is niet in individuele pakketvorm te verkrijgen en kan door de cliënt gestopt worden op elk gewenst moment
 • Voedingsbegeleiding en gewichtsconsulentie is af te nemen in combinatie met groepstraining of Personal Training, waarbij wel een maximumtermijn en regelmaat geldt
 • De vorm die de voedingsbegeleiding en/of gewichtsconsulentie aanneemt is ten alle tijden afgestemd op de wensen van de cliënt en in overleg met de voedingsdeskundige
 • Consulten worden ingepland in overleg met de voedingsdeskundige en zijn niet beperkt tot een minimum- of maximum aantal of regelmaat
 • Het is niet mogelijk een consult in te plannen bij hiervoor niet gecertificeerde trainers

 

bfit013-website-44